Skip to main content

Ultimes activitats desenvolupades per l'Associació

ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTCADA, a continuació fem una relació de les activitats dels últims 12 mesos, on es pot veure la trajectòria de les activitats culturals.

 

Nadal 2020 

Com cada any dediquem el nostre aparador a divulgar les nostres tradicions. El pessebre és la més important doncs recull una tradició cristiana arrelada en el nostre poble, i volem que el jovent recordi aquesta tradició. Degut al Cpovid-19, la exposició dels pessebres a l'entrada de l'església ha estat cancel·lada, i per tant el nostre aparador té més valor avui dia.

 

COSTUMARI  NADALENC 

TRADICIONS PERDUDES

Serenates  i  albades de Bones Festes ¡¡

            Havia estat general el costum de fer albades fins les darreries del Segle XIX. Per les viles i ciutats solien aplegar-se colles de fadrins, acompanyats d’una cobla i de l’agutzil, el porrer o un altre funcionari municipal. Feien una cantada a cada carrer i saludaven al veinat en general, desitjant-li bones festes.  Era corrent dedicar la cantada a un veí , el més distingit del carrer en representació de tot el veinat. Feta la cantada , el representant de l’autoritat engegava un tret enlaire. Eren unes cobles o caramelles de Nadal, molt llargues i d’escàs valor, tan poètic com musical i de regust set o vuit-centista. Van ser molt populars a la Plana de Vic. La forma més general de salutació deia així ( un exemple):

 

              SENYOR DON MARCELINO

            DÉU LI DONNI BONA NIT

            I DEMÀ , LI DÔ  BON DIA,

            AMB LA MULLER PER COMPANYA,

            EL  VEINAT PER CORTESIA ;

            BONES PASQUES QUE DÈU ENS DÔ.          

                                              ( Costumari J. Amades)

Desembre 2020

Edició i publicació del número de quaderns corresponent  Quaderns 41, com que  no hem pogut aplegar als nostres socis per presentar-lo, hem editat un vídeo on en Josep Bacardit que és el nostre coordinador fa una presentació dels seus articles. El podeu trobar en aquesta mateixa web en l'apartat de Quaderns.