Skip to main content

Presentació

Qui som?


L'Associació Cultural Montcada és una entitat que sota el règim jurídic de les associacions està inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

La seva missió és impulsar la recerca i contribuir al coneixement de les arrels històriques del nostre municipi, del seu costumari i folklore, així com portar a terme una tasca cultural de tot ordre, vinculada especialment a la nostra terra.

Per assolir aquest objectiu:

  • Recopilem documentació (fotografies, documentació, llibres,...) relativa a la nostra història local, dels fets i de la gent que els han protagonitzat, i organitzem i mantenim un arxiu que conté els documents que anem obtenint amb la possibilitat de incorporar-lo, si s’escau, a l’Arxiu Històric Municipal.
  • Impulsem la recerca històrica local posant a disposició dels estudiosos els nostres arxius, fons documentals i bibliogràfics.
  • Editem publicacions per divulgar entre la ciutadania aquells temes que es considerin d’interès, com ara llibres o la nostra revista semestral “Quaderns”, amb més de 45 números ja publicats.
  • Organitzem conferències i activitats de caràcter literari, històric i artístic.

L'Associació Cultural Montcada, treballa també en la digitalització d’una part del seu fons documental, feina adreçada a la recuperació, conservació i divulgació històrica del nostre municipi. Gràcies a les donacions de particulars, dia a dia, el nostre patrimoni es va incrementant, i és per això, que posem el màxim esforç per ampliar el nostre Arxiu Digital que divulguem mitjançant aquest web.

Estatuts de l’Associació Cultural Montcada, Història i Tradicions

D'on venim?


L’any 1981 un grup de sis persones van començar a treballar en la recuperació del patrimoni històric i cultural de Montcada i Reixac. Comptaven amb un local al carrer Major cedit per la Parròquia de Santa Engràcia i amb un patrimoni format per un miler de fotografies i documents cedits per la senyora Montserrat Ubach que s’integraren en el “Fons Ubach”.

Per dotar-se d’entitat jurídica, l’any 1985 es van aprovar els estatuts que van de regir a partir d’aquell moment, sota la figura legal de fundació, la nova entitat: la Fundació Cultural Montcada que va ser pionera en la difusió de la cultura i la història de Montcada i Reixac.

Des de llavors, el seu creixement va ser progressiu, tant en el nombre de persones associades com pel que fa a la millora dels equipaments, l’increment del patrimoni documental i bibliogràfic i la programació  d’activitats.

L’any 2019, la Fundació decidí dissoldre’s i transformar-se en una entitat associativa: l’Associació Cultural Montcada, que amb el mateix objectiu social, manté i dona continuïtat a la tasca realitzada anteriorment per l’extinta Fundació.

Avui, més de quaranta anys més tard, podem dir que - primer la Fundació, i actualment l’Associació - fem un servei al municipi de Montcada i Reixac i que la ciutadania ens reconeix el nostre paper i la feina feta, fent créixer els nostre patrimoni documental, bibliogràfic i fotogràfic que posem al servei de les persones, dels estudiants i els amants de la història en general.