Skip to main content

Assemblea - Nova Junta de l'Associació Cultural Montcada

El passat dia 20 d'octubre l'Assemblea General de socis de l'Associació Cultural Montcada aprovà, per unanimitat, la renovació de la Junta de l'entitat que des d'ara estarà formada per Francesc López com a president, M.Pilar Casamada i M.Teresa Trias, com a secretària i tresorera, respectivament, i pels vocals: Antoni Orihuela, Gabriel Gil, Josep Capella, Joan A. Olivares i Ramon Bueno.

Un dels acords més rellevants d'aquesta reunió de l'Assemblea va ser proposar a l’Ajuntament que nomeni Josep Bacardit com a fill adoptiu de Montcada i Reixac.