Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL (25.01.2024 - 18h)

Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,

D'acord amb el capítol III (arts. 8 al 13) dels nostres Estatuts, inscrits al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, i en virtut de les instruccions del president, us convoquem a l'Assemblea General que celebrarem el proper dia 25 de gener (dijous) en el nostre local social (carrer Major, 47), a les 18:00 hores, en convocatòria única, amb la finalitat de  tractar i resoldre els assumptes que figuren en l'ordre del dia següent:

1) Exposició general de l'activitat de l'Associació.

2) Estudi i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes a 31.12.2023.

3) Estudi i aprovació, si s'escau, del Pressupost de l'any 2024.

4) Incorporació d'un nou membre a la Junta Directiva.

5) Precs i preguntes

Tant el resum i els comprovants de l'estat de comptes a 31.12.2023, com el Pressupost del 2024, estan a la vostra disposició en el local social.

Esperant la vostra assistència personal o per delegació escrita en favor d'una tercera persona (membre de la Junta o soci), aprofito l'ocasió per a saludar-vos cordialment.

 

Pilar Casamada

Secretaria de la Junta Directiva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es facilita un model de DELEGACIÓ DE VOT I REPRESENTACIÓ per a utilitzar-lo si s'escau:

Essent-me impossible assistir personalment a l'Assemblea General de l'Associació Cultural Montcada, Història i Tradicions, convocada per al proper dia 25 de gener de 2024, com a soci/sòcia de l'entitat i coneixent l'ordre del dia de la reunió, delego la meva representació i delegació de vot a favor de:

Sr/Sra .............................................. , president / membre de la Junta Directiva / o soci/sòcia de l'entitat.

Signatura:

 

 

Sr/Sra............................................... , soci/sòcia que delega